Ouderraad

De ouderraad houdt zich bezig met een groot aantal activiteiten die een plezierige gang van zaken op school bevorderen.

Zo ondersteunen wij het team bij de organisatie van een aantal vieringen en activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst, carnaval, sport- en speldag en de schoolreis! Van de ouders wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd om al deze activiteiten te kunnen financieren. De hoogte van de bijdrage wordt jaarlijks op de jaarvergadering vastgesteld.

De OR (ouderraad) is ook het aanspreekpunt voor vragen, opmerkingen, ideeën, problemen en verhalen die rondgaan. Hier wordt serieus over gepraat en zo nodig actie op ondernomen. U kunt altijd een van de leden persoonlijk aanspreken of u kunt mailen naar oreffen@gmail.com.

Wij brengen op onze jaarvergadering verslag uit. Ook eventuele verkiezingen zijn daar aan de orde.

Leden van de ouderraad

In de ouderraad hebben zitting:

  • Willy van Dijk – voorzitter en penningmeester
  • Sonja Verdaasdonk – secretaris
  • Marlies Meesters
  • Christel Vloedgraven

Tijdens de ouderraadbijeenkomsten is Lianne Stoop altijd aanwezig namens het team.