Vaardigheden voor de 21e eeuw

Basisschool Effen moet nú onze leerlingen leren om optimaal voorbereid te zijn op de samenleving in de 21ste eeuw. Een betrokken, ondernemende en nieuwsgierige houding zijn daarbij belangrijk. Dit wil de school bereiken door de competenties creativiteit, samenwerken, probleemoplossend vermogen, communiceren, kritisch denken, sociale en culturele vaardigheden en ict-geletterdheid in meerdere vakken in te zetten. Dit heeft invloed op ons onderwijs, de inrichting van de school en de inzet van ICT. ICT (denk aan computers, laptops en tablets) worden ingezet als middel om het onderwijs te verbeteren en de kinderen vaardigheden aan te leren.

Snappet

In de groepen4 t/m 8 wordt gewerkt met tablets van Snappet. Met Snappet heeft ieder kind op een eigen tablet toegang tot les- en oefenmateriaal op het geschikte niveau. Snappet is beschikbaar voor de bovenbouw van het basisonderwijs. Het sluit aan op de meest gebruikte lesmethodes en is ondersteunend aan de leerkracht. Daarbij moet nogmaals gezegd worden dat gebruik maken van tablets een middel is om het onderwijs te optimaliseren.
Snappet heeft een aantal voordelen voor leerlingen en leerkrachten:

  • Verbeterd leerresultaat: Snappet tabletonderwijs leidt tot betere leerresultaten door verhoogde motivatie en concentratie van de leerlingen, hogere productie, directe feedback en meer individuele differentiatie.
  • Direct inzicht en overzicht: Leerlingen zien hun voortgang en leren met eigen leerdoelen te werken. De leervoortgang van de klas en de individuele leerlingen is op ieder moment zichtbaar voor de leraren. Dat helpt zowel direct in de klas, als bij de evaluatie en planning.
  • Minder werkdruk: Snappet geeft rust in de klas omdat alle kinderen tegelijk op geschikt niveau aan het werk zijn. Tabletonderwijs creëert meer tijd voor instructie, lesvoorbereiding en remediëring door automatisch nakijken en foutenanalyse.