Onze visie

Op Basisschool Effen ligt de nadruk op samen leren, samen werken en samen leven. Ons onderwijs is er op uit de mogelijkheden waarover kinderen beschikken, systematisch uit te breiden.
Hieronder volgen de waarden die ten grondslag liggen aan ons onderwijs en onze omgang met kinderen en met ouders.

Authenticiteit

authenticiteit[1]

Elk kind is uniek. Wij bieden ieder kind de begeleiding die het nodig heeft. Het gaat erom dat een kind zich op de juiste manier verder kan ontwikkelen. Op Basisschool Effen bieden wij onze leerlingen onderwijs op maat. Zo kan ieder kind zich op zijn of haar niveau ontplooien. Op Basisschool Effen groei je.

Gemeenschapszin

gemeenschapszin[1]

Op Basisschool Effen heerst een grote verbondenheid tussen kinderen, ouders en leerkrachten. Er is sprake van een hechte gemeenschap. Ieder kind krijgt de aandacht en de hulp die het nodig heeft. Of dat nu op het gebied van de lesstof is, of bij de persoonlijke ontwikkeling, de leerkrachten van Basisschool Effen staan klaar om de kinderen te begeleiden in een veilige omgeving.

Respect

respect[1]

We gaan respectvol met elkaar om en met de omgeving. Er is waardering voor iedereen.

Verwondering

verwondering[1]

Wij willen modern onderwijs aanbieden waarbij structureel de basisvakken aan bod komen. Hiernaast is er voldoende ruimte om te leren in een uitdagende leeromgeving waarin ruimte is om te ontdekken en de nieuwsgierigheid wordt geprikkeld.

‘Van goed naar beter’ Basisschool Effen, een school met ambitie

Visie op leren

Ons onderwijs is gericht op het volgen van de ontwikkeling van een kind en het bepalen van een route om de vastgestelde doelen te behalen.

Het onderwijsaanbod is zo veelzijdig zodat kinderen maximale kansen krijgen om zich te ontplooien en te komen tot maximale resultaten.

Visie op didactiek

Wij hebben persoonlijke aandacht voor elk kind en kijken naar wat elk kind nodig heeft.

Wij bieden gevarieerd onderwijs waarin verschillende instructie- en werkvormen worden gebruikt zodat elk kind binnen zijn eigen mogelijkheden doelgericht en zelfstandig kan leren.

Wij maken kinderen bewust van hun eigen onderwijsbehoeften zodat dit leidt tot intrinsieke motivatie, grotere betrokkenheid, leerplezier en hogere opbrengsten.

Visie op schoolklimaat

Wij vinden op Basisschool Effen de volgende waarden van groot belang:

  • Authenticiteit: elk kind is uniek en mag zichzelf zijn.
  • Respect: wij waarderen en respecteren iedereen.
  • Gemeenschapszin: de kracht van onze school is de grote, onderlinge verbondenheid.
  • Verwondering: onze school biedt ruimte om te ontdekken en wil de nieuwsgierigheid van kinderen prikkelen.