Informatie over het coronavirus

Klik hier voor informatie over hoe INOS omgaat met het coronavirus (link opent nieuwsbericht op www.inos.nl).

Samen op leerreis!

Kbs Effen staat midden in de landelijke omgeving van Effen. Het onderwijs op Effen speelde zich altijd al binnen en buiten af. We maken tijdens onze lessen gebruik van de natuur en groene ruimte om ons heen.

Voor ons is onderwijs op maat heel gewoon. Iedereen heeft zijn eigen talenten en ontwikkelpunten. Iedereen hoort erbij. Iedereen krijgt de aandacht die hij/zij nodig heeft. Op Basisschool Effen is iedereen uniek en zijn we samen sterk!

Leermiddelen als boeken en schriften worden op eigen wijze ingezet, We maken veel gebruik van digitale leermiddelen, maar vooral van de groene omgeving van de school. Alle leerlingen leren en spelen samen. Dat begint al in de ochtend op het plein. Er worden  workshopdagen georganiseerd voor de hele school. Ouders, maar ook mensen uit de buurt worden betrokken bij de uitvoering. Basisschool Effen is de school waar iedereen zich thuis voelt, werken, leren, spelen en leven in een fijne omgeving.

Lees verder

Onze kernwaarden zijn:

Ontdekken

Het vinden van passies en talenten, omgaan met onbekende situaties, leren uit interactie met de omgeving; ontdekken is een belangrijke pijler in ons onderwijs. De natuur vormt hierbij een bron van inspiratie. We creëren ruimte om tot ontdekking te komen. We stimuleren kinderen op didactisch en sociaal vlak en op alle andere belangrijke gebieden. Doen en ervaren!!

Verbinding

Samen met een team van leerkrachten en pedagogische medewerkers, samen met de kinderen, samen met de ouders, samen met de bewoners van Effen en samen met de omgeving gebruik maken van elkaar, zodat we alle kansen benutten voor een uitdagende en betrokken omgeving.

Groei

Je verwonderen, het onbekende aangaan, zelf doen en ervaren en daarop reflecteren. De omgeving rondom de school stimuleert groei in vele facetten. Kinderen vinden er stimulansen om zich als persoons breed te ontwikkelen (wat voel ik, wat denk ik en hoe gedraag ik me). Zo groeien zij uit tot zelfstandige, sociale, veerkrachtige en bekwame mensen.

Verantwoordelijkheid

Goed voor jezelf zorgen, maar ook voor anderen en voor je omgeving. Verantwoordelijkheid nemen is heel belangrijk. We stimuleren kinderen om eigenaarschap te nemen over hun eigen groei- en leerproces. Zo ontwikkelen zij zich optimaal.

Uw zoon/dochter is van harte welkom!

Wij nodigen u van harte uit voor een kennismakingsgesprek en rondleiding om onze school beter te leren kennen. Belt u gerust voor het maken van een afspraak. Wij maken graag tijd voor u.

Lees verder

Scholen op de kaart is dé website die het meest complete beeld geeft van organisatie en resultaten van onze school en scholen in de buurt. Met de vergelijkingstool kunt u eenvoudig de informatie van andere scholen naast elkaar zetten. De informatie komt uit landelijke bronnen zoals de Inspectie van het Onderwijs en DUO.