Buitenschoolse opvang

Wij bieden u de mogelijkheid gebruik te maken van opvang voor schooltijd. Wij hopen hier in een behoefte te voorzien. Vanaf 8.00 uur is het mogelijk uw kind op school te brengen waar het in de BSO ruimte wordt opgevangen. Per keer wordt hier € 2,50 voor in rekening gebracht. Indien u gebruik wilt maken van deze service meldt u zich dan aan bij Sira Vissers (sira.vissers@inos.nl).

Buitenschoolse opvang

Kober kindercentra is de grootste kinderopvangorganisatie in West-Brabant en vangt wekelijks op meer dan 60 locaties circa 6000 kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar op. Voor kinderen die naar de basisschool gaan, biedt de Kober groep buitenschoolse opvang (bso).
De kinderen van de basisschool Effen kunnen bij bso De Akkertuin, Effenseweg 15 (tel. 06 20770994) in Breda terecht op maandag, dinsdag en donderdag:

  • na schooltijd
  • tijdens schoolvakanties

Aan- en afmelden voor de BSO (buitenschoolse opvang) kunt u via het volgende e-mailadres: bsoakkertuin@kober.nl of telefoon: 06 207 709 94.
De Kober groep biedt maatwerk, u kunt kiezen uit verschillende pakketten:

  • naschoolse opvang, inclusief opvang tijdens schoolvakanties
  • naschoolse opvang, alleen tijdens schoolweken
  • flexibele vakantieopvang (alleen tijdens schoolvakanties)

De Akkertuin is leuk, want:

  • er zijn altijd vriendjes en vriendinnetjes om mee te spelen.
  • je kunt er veel verschillende dingen doen zoals spelletjes, knutselen, voetballen en skelteren.

Op school zijn de brochure buitenschoolse opvang, de tarieven en het inschrijfformulier verkrijgbaar. Neem contact op met uw serviceteam voor een berekening op maat. De medewerkers vertellen u precies wat buitenschoolse opvang kost.
Tel. (076) 504 56 02, e-mail: serviceteam2@kober.nl.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met unitmanager Barbara Gelens telefoon 076 521340, 06 46134710, e-mail: bgelens@kober.nl  Kijk ook eens op www.kober.nl.

Kober kindercentra is u graag van dienst!

P.S. Uiteraard kunt u bij de Kober groep ook terecht voor gastouderopvang. Bel hiervoor met uw serviceteam, telefoon (076) 504 56 02.